Adas logo print
ADAS - Arbeidsmiljø

Statistisk prosesskontroll

Våre kunder krever prosesskontroll og feilfrie leveranser. Vi arbeider med SPC og kontinuerlige forbedringer.

Vårt motto i forbedringsarbeide er:

”If you can’t measure it don’t do it
If you can’t measure it you can’t manage it
What gets measured gets done“

Med støtte fra Inovasjon Norge innfører vi Lean manufacturing og benytter moderne produksjonsløsninger. Lean manufacturing handler kort og godt om; Hvordan prestere raskere, bedre og billigere.

Vi jobber med å innføre Kaizen, 5S, KPI og SMED for å få prosesskontroll på World class nivå.

Vi er sertifisert i henhold til:

NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004

ADAS AS, Industriveien 49, 2212 Kongsvinger, Tel: 62 82 27 00, e-post: kontakt / adas.no